"In 2021 ga ik onderzoeken wat écht bij mij past"

Wow! Het subsidieplafond voor het gratis loopbaantraject is na de eerste maand al bereikt. Er kunnen helaas geen nieuwe trajecten meer gestart worden. In 2021 gaat het kabinet opnieuw loopbaantrajecten vergoeden.

Reserveer hier je plek bij Coach Eric.

Reserveer hier je plek voor 2021.

Maximum aantal ontwikkeladviezen bereikt

Op dit moment kunnen helaas geen nieuwe trajecten meer worden geregistreerd, omdat het maximum aantal van 22.000 registraties is bereikt.

De kosteloze ontwikkeladviezen die het kabinet beschikbaar stelt via de regeling NL Leert Door voorzien in een grote behoefte. Vanaf 1 augustus 2020 konden mensen een kortdurend ontwikkeladvies aanvragen bij een loopbaanadviseur om meer zicht te krijgen op arbeidsmarktkansen die er in deze recessie voor hen zijn. Op dit moment is het maximum aantal registraties al bereikt. Dit is veel sneller dan verwacht: in een tijdspanne van één maand hebben 22.000 mensen zich geregistreerd voor een ontwikkeladviestraject.

Dit betekent dat er op dit moment geen nieuwe trajecten meer geregistreerd kunnen worden. Reeds geregistreerde trajecten die volgens de voorwaarden van de regeling worden afgerond, ontvangen uiteraard de subsidie.

Op 28 augustus 2020 maakte het kabinet bekend dat er extra middelen beschikbaar worden gesteld om mensen te helpen zich aan te passen aan de veranderende arbeidsmarkt. Er komt hiermee ook opnieuw budget beschikbaar voor ontwikkeladviezen in 2021. Tot die tijd kunnen mensen op verschillende andere manieren financiële ondersteuning krijgen bij een adviestraject van een loopbaanadviseur. Zo zijn er werkgevers die een dergelijk traject financieren. Ook O&O-fondsen, die verbonden zijn aan een bepaalde sector of branche, hebben hier vaak een regeling voor. Verder bieden vakbonden en leerwerkloketten in gemeenten vaak de mogelijkheid om een ontwikkeladvies te volgen.

Meest gestelde vragen over het traject voor 2020.

...en de antwoorden

Op dit moment kun je je niet meer aanmelden voor trajecten in 2020.


Je kunt gebruikmaken van het ontwikkeladvies als je …

… een (andere) baan nodig hebt en wilt weten wat je mogelijkheden zijn

… niet per se een andere baan nodig hebt, maar twijfelt over of je huidige baan nog wel bij je past.

… wilt weten waar je mogelijkheden en kansen liggen voor in de toekomst.

Belangrijk is dat je tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd bent en een relatie hebt tot de arbeidsmarkt. Of je nu werknemer, ZZP’er, ondernemer, flexwerker of werkzoekende bent.

Ben je tevreden met je werk, maar heb je het gevoel dat je jouw talenten te weinig gebruikt en dat er meer in zit? Of heb je een ander loopbaanvraagstuk? Ook dan ben je van harte welkom!Het maakt niet uit of jouw organisatie is getroffen door de crisis of dat de wens om je te oriënteren puur vanuit jezelf komt: door de subsidie is het ontwikkeladvies gratis voor iedereen.

Om werkgevers én werknemers te helpen, heeft de overheid een subsidie voor ontwikkeladvies in het leven geroepen: NL Leert Door.

Met deze subsidie kun je een ontwikkeladvies aanvragen. In een ontwikkeladvies ontdek je wat voor werk bij je past, wat je nog zou willen leren én wat je mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt van nu. Zo kun je makkelijker een volgende stap zetten in de zoektocht naar werk waar je blij van wordt. Of dat nu in hetzelfde bedrijf is of juist heel ergens anders.

Uit online assessments en drie individuele gesprekken, waarin het volgende aan bod komt:

  • Waar sta je nu en wat zijn je toekomstmogelijkheden?
  • Persoonsprofiel – competenties, kwaliteiten en vaardigheden.
  • Wat is voor jou belangrijk als het gaat om uren, reistijd, locatie e.d.
  • Oriëntatie op de toekomst.
  • Arbeidsmarktscan.
  • Ontwikkelplan: jouw acties voor de korte en lange termijn.

Deelname aan het loopbaan ontwikkeladvies is volledig op vrijwillige basis. Wat tijdens het ontwikkeladvies wordt besproken, blijft een zaak tussen jou en je loopbaancoach. Jouw werkgever (eventueel) wordt dus niet geïnformeerd over jouw deelname en de resultaten van het ontwikkeladvies. Je mag zelf weten of je dit (later) met jouw leidinggevende bespreekt of niet.

Nee, de subsidie is enkel beschikbaar voor loopbaancoaching en ontwikkeladvies. Als je coaching overweegt wat betreft levensvragen, spanningsklachten, stress, relaties of meer balans dan kun je terecht bij mijn reguliere aanbod.

Er gelden een aantal specifieke administratieve verplichtingen voor dit traject. Denk aan gespreksverslagen, een prestatieformulier en ontwikkelplan. De meeste verplichtingen liggen bij mij als loopbaancoach.