Teamcoaching aanbod.

Onze wereld is snel aan het veranderen en het zijn de organisaties met een duidelijke visie en missie die beter presteren dan organisaties die dat niet hebben. Een goede visie en missie geven richting, het brengt focus aan en bindt medewerkers en klanten. Het zorgt voor inspiratie, enthousiasme en doelgerichtheid.

Of je nu start met een nieuw team of al jaren samenwerkt, je zult van tijd tot tijd serieus met elkaar aan de slag moeten gaan om de basis sterk te houden.

Als coach begeleid ik teams online en offline in de verschillende fases van hun reis.
De verschillende workshops kunnen onder andere gaan over:

  • Een kraakheldere team visie en missie formuleren

  • Meer inzicht krijgen in de verschillende persoonlijkheden van de teamleden

  • Het gezamenlijk formuleren van kernwaarden

  • Weten hoe je samen sterk blijft in tijden van verandering

  • Plezier, saamhorigheid en enthousiasme in de onderlinge samenwerking 

Samen op reis.
In elke organisatie is spraken van een bovenstroom en onderstroom. De meeste organisaties zijn vooral bezig met onderwerpen in de bovenstroom: visie, strategie overlegstructuur, processen, doelen, rollen, etc.  Toch is het vooral de onderstroom die veel invloed heeft op de performance van de organisatie. Met onderstroom bedoelen we aspecten als cultuur, sfeer, energie, waarden, verhalen, wantrouwen etc. Als coach help ik teams om met beide aspecten aan de slag te gaan op weg naar een maximaal resultaat.

Terugkijken en reflecteren

de meeste organisaties hebben een geschiedenis. Om te kunnen bouwen moet je soms eerst iets afbreken. Het team krijgt de ruimte om het hart te luchten, het verleden achter zich te laten om vervolgens verder te kunnen.

Mensen zijn verschillend

En dat is soms best lastig. Daarom gaan we aan de slag met de verschillende persoonlijkheden in het team op basis van het MBTI® model. Deelnemers leren zichzelf en elkaar (nog) beter kennen waardoor samenwerking gemakkelijker wordt.

Kernwaarden

Het team komt met elkaar tot een aantal kernwaarden, een afspiegeling van waar het team voor staat. Deze kernwaarden vertalen we direct door naar gedrag waar we elkaar vervolgens op aan mogen spreken.

Visie en missie

Op basis van een SWOT, doelen en kernwaarden vormt het team onder begeleiding een heldere visie en missie waar je altijd op terug kunt vallen bij het maken van beslissingen.

Omgaan met verandering

Als één ding zeker is, is het wel dat alles verandert. Hoe houden de teamleden in onzekere en veranderende tijden een open, flexibele en positieve houding?

De investering.

Deze workshop, eventueel in combinatie met 1:1 coaching zorgt voor een duidelijke richting voor alle teamleden. We leggen de bouwstenen van het team en de organisatie, iets waar je jarenlang op kunt terugvallen.

Het programma kan aangepast worden aan specifieke behoeften..

De workshop duurt 12 uur, is verspreid over 2 dagen en kan digitaal of op locatie* plaatsvinden. De totale investering, ongeacht het aantal deelnemers is EUR 1.850 excl. 21% BTW.